Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

VícePříjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
odbor životního prostředí
Mgr. Venclíková Zuzana Vedoucí odboru OŽP 310 281 003 310
Zuzana.Venclikova@praha15.cz
Vaněčková Vladimíra referent 309 281 003 309
Vladimira.Vaneckova@praha15.cz
oddělení specialistů
Ing. Šmídková Judita vedoucí odd. specialistů 308 281 003 308
Judita.Smidkova@praha15.cz
Ing. Košťálová Zuzana referent 306 281 003 366
Zuzana.Kostalova@praha15.cz
Ing. Jelínková Lenka referent 305 281 003 305
Lenka.Jelinkova@praha15.cz
oddělení zeleně
Ing. Kopřivová Michaela vedoucí odd. zeleně 423 281 003 423
Michaela.Koprivova@praha15.cz
Ing. Šebesta Václav DiS. referent 307 281 003 367
Vaclav.Sebesta@praha15.cz
Ing. Vyhnálková Barbora referent 306 281 003 306
Barbora.Vyhnalkova@praha15.cz
Ing. Vymazal Petr referent 307 281 003 307
Petr.Vymazal@praha15.cz
Ing. Příkopová Anna referent 708 281 003 708
Anna.Prikopova@praha15.cz