Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - redaktor (KS)

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

vyhlašuje dne 14.11.2017 výběrové řízení

na pracovní místo Redaktora v odboru Kanceláře starosty

platové zařazení dle nařízení vlády č, 564/2006 Sb., (9.třída)

Sjednaný druh práce:

   - redaktor radničního Časopisu Hlasatel
   - redakce webových stránek a facebookového profilu MČ Praha 15

Požadavky: - ÚSO, Vyšší odborné
                   - zkušenosti s autorským psaním textů
                   - flexibilita, samostatnost, spolehlivost, organizační schopnosti
                   - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
                   - znalost práce na PC /MS Office, Internet/
                   - přehled o fungování a správě sociálních sítí
Výhoda:      - všeobecný přehled o MČ Praha 15

Zájemci doloží tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice, kontakt (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- ukázky vlastních publikovaných textů relevantních k profilu zpravodaje (s referencí kde a kdy byl text publikován) a motivační dopis

Uzávěrka přihlášek je do 30.11.2017

zaslaných na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Redaktor KS".
Nástup: dle dohody


                                                                                                                       Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                             tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 226,37kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno