Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Sociální pracovník v odboru sociální péče (OSP)- doba určitá

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Městská část Praha 15

Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10

zastoupená tajemníkem úřadu

 

v y h l a š u j e  dne 8.10.2018 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

 

na dobu určitou

 

Sociální pracovník v odboru sociální péče  

(OSP)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (10. třída) + osobní příplatek až do výše 100 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v této platové třídě

 

Sjednaný druh práce:

           

- zajišťování agendy péče o sociálně potřebné a zdravotně postižené

 

Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních  samosprávných celků :

 

  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
  • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
  • bezúhonnost
  • způsobilost k právním úkonům

 

Další požadavky:      - VOŠ/VŠ  dle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách

                                   - osobnostní předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka

                                   - praxe v daném oboru

                                   - znalost legislativy z oblasti nepojistných dávek a sociálních služeb

                                   - znalost a aplikace správního řádu a dalších souvisejících právních

                                     předpisů

                                   - flexibilita, samostatnost, spolehlivost

                                    - komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu

                                   - znalost práce na PC /Word, Excel/

                                    - psychická odolnost                                   

                                                                                                        

Výhoda:                     -  zkouška zvláštní odborné způsobilosti

 

Nabízíme tyto zaměstnanecké benefity:

 

                                   - stravenky v hodnotě 110 Kč

                                   - 3 dny sick days

                                   - možnost pružné pracovní doby

                                   - příjemný pracovní kolektiv

                                   - možnost osobního vzdělávání

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

 

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,  odborných znalostech a dovednostech  týkajících  se dané pracovní pozice,  kontakt (telefon, email)

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do

5.11.2018 na adresu:

 

Městská část Praha 15

Úřad městské části Praha 15

Odd. personální a mzdové

Boloňská 478/1

109 00 Praha 10

 

Obálku označte slovy „Výběrové řízení –sociální pracovník OSP“.

 

Nástup:  dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Aleš Cejnar, MPA

                                                                                                   tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 373,76kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno