Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti (OM)

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

hledá

zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti
do majetkového odboru


Sjednaný druh práce:

   - Administrativní prače spojené se zajištěním investičních akcí MČ Praha 15
   - Administrativní práce související s pořízením a reprodukcí majetku

Požadavky:  - znalost zákona o zadávání veřejných zakázek a praxe se zadávacími řízeními
                    - znalost účetnictví a daňových předpisů ve vztahu k evidenci majetku
                    - znalost práce na PC (WORD, Excel)
                    - flexibilita, samostatnost, spolehlivost
                    - dobré komunikační schopnosti

Zájemci doloží tyto náležitosti:

- strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se dané pracovní pozice, kontakt (telefon, email)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uzávěrka přihlášek je do 30.11.2017
zaslaných na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „OM - DPČ".
Nástup: dle dohody

 

                                                                                                                  Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                         tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 190,71kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno