Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Azalková, Pražská, Strašnická, U Průseku, Záveská 329 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 24.5.2018 9.6.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 118,34kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na křečku 328 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 24.5.2018 9.6.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,33MB

formát PDF

Rozhodnutí - Prodloužení stavebního povolení na stavbu vodního díla - kanalizace k odvádění srážkových vod v rámci stavby "Stavba č. 7499 TV Dolní Měcholupy, etapa 0002" 327 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 24.5.2018 9.6.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 162,75kB

formát PDF

Informace o obdržení oznámení záměru - Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají 326 MHMP - Odbor ochrany prostředí 24.5.2018 9.6.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 35,57kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dopravní infrastruktura - koridor železnice v úseku Dejvice - Veleslavín) 325 MHMP - Odbor územního rozvoje 24.5.2018 3.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 100,82kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Horolezecká 324 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 23.5.2018 8.6.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,30MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Selská x Kozinova 323 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 23.5.2018 8.6.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 97,51kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Boloňská 322 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 23.5.2018 8.6.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,35MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská 321 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 23.5.2018 8.6.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,30MB

formát PDF

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a finační vypořádání pro Městskou část Praha 15 za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 320 ÚMČ Praha 15 - Odbor ekonomický 23.5.2018 21.6.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 5,07MB

formát PDF