Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Závěr zjišťovacího řízení - "Revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014 - 2020" 153 Ministersto životního prostředí, Praha 10 16.3.2018 3.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 3,37MB

formát PDF

Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Bytový dům Rezlerova 297-300 - zateplení objektu" - ul. Rezlerova č.p. 297, 298, 299 a 300, k.ú. Petrovice 152 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 16.3.2018 1.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 901,69kB

formát PDF

Usnesení - Dražební vyhláška - č.j. 027 EX 01196/15-196 151 Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Miloslav Hauerland 16.3.2018 19.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,35MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Horolezecká 150 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 16.3.2018 1.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,21MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kytínská 149 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 16.3.2018 1.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,74MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská 148 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.3.2018 30.3.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,24MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova 147 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.3.2018 30.3.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,36MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská 146 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.3.2018 30.3.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,36MB

formát PDF

Záměr - výpůjčka části pozemků parc.č. 509/203 a 509/304, vše k.ú. Horní Měcholupy 145 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 14.3.2018 30.3.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 275,28kB

formát PDF

Oznámení likvidátora - Výzva k přihlášení pohledávek 144 Ing. Radim Dědic, PhD., likvidátor 14.3.2018 19.3.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 279,67kB

formát PDF