Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Veřejná vyhláška - Oznámení o Návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: místní komunikace v MČ Praha 15 a MČ Praha - Petrovice 85 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 15.2.2019 26.2.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 20,15MB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Rezidence Golf Hostivař č.p. 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745 84 PREdistribuce, a.s. 15.2.2019 8.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 43,98kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Tajemník/tajemnice Úřadu Městské části Praha - Čakovice" 83 Městská část Praha - Čakovice 15.2.2019 16.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 108,92kB

formát PDF

Záměr - Pronájem veřejného prostranství - Veronské náměstí č.p. 586 - 587, Praha 10 (restaurační předzahrádka) 82 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 15.2.2019 2.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 35,12kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U hostivařského nádraží 81 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.2.2019 2.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 109,07kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská 80 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.2.2019 2.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 110,81kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rabakovská 79 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.2.2019 2.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 107,13kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Tajemník/tajemnice úřadu městské části Praha - Vinoř " 78 Městská část Praha - Vinoř 13.2.2019 12.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 302,35kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 063 EX 2454/16-84 77 Exekutorský úřad Praha 7 - JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. 12.2.2019 19.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 106,96kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 76 MHMP - Odbor územního rozvoje 12.2.2019 15.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 90,85kB

formát PDF