Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - všeobecné praktické lékařství 446 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 13.7.2018 23.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 34,11kB

formát PDF

Rozhodnutí o umístění stavby - "Praha 22, 15 - Uhříněves, Dubeč, rozšíření sítě NN" 445 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 12.7.2018 28.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 416,42kB

formát PDF

Usnesení - Přerušení řízení o odstranění stavby - "SO 02 Veřejná účelová komunikace s prakovacími plochami" 444 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 12.7.2018 28.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 114,90kB

formát PDF

Stavební povolení - "Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV v k.ú.Hostivař" 443 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 12.7.2018 28.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 336,21kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3500 442 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 12.7.2018 28.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 107,49kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U kabelovny 441 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 12.7.2018 28.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 114,61kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Janovská 440 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 11.7.2018 27.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,37MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bečovská, Hornoměcholupská Kutnohorská, K Měcholupům, Milánská, Na křečku, Novopetrovická, plukovníka Mráze, Podleská, Přátelství, Švehlova 439 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 11.7.2018 27.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 129,26kB

formát PDF

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného rozhodnutí - "Rodinný dům Dubeč, Praha - Dubeč, ul. Kolocova" 438 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 11.7.2018 27.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 951,37kB

formát PDF

Záměr pronajmou na období dalších 5 let nebytový prostor v 1. podlaží v objektu Golfová č.p. 910/10 v Praze 10 437 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 11.7.2018 28.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 28,40kB

formát PDF