Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Dražební vyhláška - č.j. 067 EX 2430/16-63 749 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor 20.11.2018 19.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 87,25kB

formát PDF

Dražební vyhláška - č.j. 115 EX 363/18-018 748 Exekutorský úřad Praha 4 - JUDr.Monika Elfmarková, soudní exekutor 20.11.2018 18.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 265,29kB

formát PDF

Rozhodnutí o umístění stavby - "Obnova vodovodních řadů, ul. Miranova a okolí, Praha 15" 747 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 20.11.2018 6.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 471,46kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o Návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: místní komunikace II. třídy Nedokončená v MČ Praha - Štěrboholy 746 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 20.11.2018 6.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 2,71MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Chudenická 745 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 20.11.2018 6.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,27MB

formát PDF

Vyrozuměmí o zpětvzetí odvolání, zastavení odvolacího řízení a o nabytí právní moci odvoláním napadeného rozhodnutí - stavba "Bytový dům Parmská" 744 MHMP - Odbor stavebního řádu 19.11.2018 5.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 55,23kB

formát PDF

Nařízení o zřízení přírodní rezervace Chuchelského háje včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 743 Hlavní město Praha 19.11.2018 5.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 7,01MB

formát PDF

Přehled usnesení 1. mimořádné RMČ ze dne 19. 11. 2018 742 ÚMČ Praha 15 19.11.2018 4.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 13,95kB

formát PDF

"Plán udržitelné mobility Prahy a okolí" - Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 741 Ministersto životního prostředí, Praha 10 19.11.2018 5.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,43MB

formát PDF

Pozvánka na 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 740 ÚMČ Praha 15 19.11.2018 27.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 26,80kB

formát PDF