Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Rozhodnutí - Stavební povolení - "Zateplení a oprava lodžií, ulice Nad přehradou, Praha 10, k.ú. Horní Měcholupy" 504 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 27.7.2017 12.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 2,14MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Morseova 503 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 27.7.2017 12.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,42MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Neapolská 502 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 27.7.2017 12.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,20MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Livornská 501 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 27.7.2017 12.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,23MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: místní komunikace v MČ Praha - Štěrboholy 500 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 26.7.2017 11.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 2,21MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K vilkám 499 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 26.7.2017 11.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,04MB

formát PDF

Záměr - "Pronájem část oplocení tenisového hřiště na pozemku parc.č. 523/277, k.ú.Horní Měcholupy" 498 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 25.7.2017 10.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 247,75kB

formát PDF

Usnesení - "Přerušení územního řízení o umístění stavby nazvané "Obytný soubor EKOCITY Hostivař" 497 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 25.7.2017 10.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,35MB

formát PDF

Městská část Praha Čakovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí odboru rozvoje a údržby obce 496 Městská část Praha - Čakovice 25.7.2017 25.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 782,33kB

formát PDF

Městská část Praha Čakovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - dělník a řidič 495 Městská část Praha - Čakovice 25.7.2017 25.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 584,64kB

formát PDF

Městská část Praha Čakovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - správce sportovních zařízení 494 Městská část Praha - Čakovice 25.7.2017 25.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 613,40kB

formát PDF

Městská část Praha Čakovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent investiční výstavby 493 Městská část Praha - Čakovice 25.7.2017 25.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 771,94kB

formát PDF

Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Polyfunkční dům ul.Pražská v k.ú. Hostivař" 492 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 25.7.2017 10.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,03MB

formát PDF

Přehled usnesení 15. mimořádné RMČ ze dne 24.7.2017 491 ÚMČ Praha 15 25.7.2017 8.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 195,70kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - dětská dermatovenerologie 490 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 25.7.2017 4.9.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 355,66kB

formát PDF

Záměr - "Pronajmout mimo nabídkové řízení nebytový prostor - jednotka č. 424/101, č.p.424 ul. Livornská v Praze 10" 489 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 24.7.2017 8.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 298,89kB

formát PDF

Záměr - "Pronajmout MUDr. Janu Hnaníčkovi, mimo nabídkové řízení z důvodu pokračování v poskytování zdravotnické péče v přízemí objektu Boloňská č.p. 312" 488 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 24.7.2017 9.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 279,66kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dolnoměcholupská, Praha 10 487 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 21.7.2017 6.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,18MB

formát PDF

Přehled usnesení 68. RMČ ze dne 19.7.2017 486 ÚMČ Praha 15 21.7.2017 4.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 67,77kB

formát PDF

Doručení veřejnou vyhláškou - Cuc Le Thi Kim 485 Finanční úřad pro hl.m.Prahu 21.7.2017 6.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 26,34kB

formát PDF

Usnesení o odročení dražebního jednání č.j.: 203 Ex 04320/11-160 484 Exekutorský úřad Přerov 20.7.2017 6.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 548,11kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST)" 483 ÚMČ Praha 15 20.7.2017 7.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 540,89kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a výzva k uplatnění námitek: Modenská 482 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 20.7.2017 31.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,40MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Mantovská, Modenská 481 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 19.7.2017 4.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1 023,77kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 480 Policie ČR Obvodní ředitelství policie Praha IV 19.7.2017 22.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 329,66kB

formát PDF

Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Přestavba hospodářského objektu na polyfunkční dům v objektu Hálův statek v k.ú.Hostivař" 479 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 19.7.2017 4.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 840,06kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dobu určitou - "Sociální pracovník v odboru sociální péče (OSP)" 478 ÚMČ Praha 15 19.7.2017 4.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 500,50kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - kardiologie 477 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 17.7.2017 25.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 354,59kB

formát PDF

Územní rozhodnutí - "Javorová čtvrť II - bytový dům C v k.ú.Horní Měcholupy" 476 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 17.7.2017 2.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 8,05MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Za kovárnou 475 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,20MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1604 při ul. Doupovská 474 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,33MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Na Plískavě 473 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,05MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Modenská, Mantovská 472 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,05MB

formát PDF

Rozhodnutí - Stavební povolení - SO 22 Komunikace a zpevněné plochy, SO 19 Opěrné zídky - v rámci stavby "Bytový a obchodní komplex Hostivař - bloky F-G, I, JI-II" 471 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 511,43kB

formát PDF

Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - "Připojení objektu Tenisová 843/2, Praha 10 do optické sítě spol. T-Mobile Czech Republic a.s." 470 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 411,86kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - vnitřní lékařství 469 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 14.7.2017 25.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 350,81kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - klinická psychologie 468 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 14.7.2017 25.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 356,00kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - zubní lékařství 467 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 14.7.2017 25.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 351,44kB

formát PDF

Exekuční příkaz č.j.: 203 Ex 12900/17-17 465 Exekutorský úřad Přerov 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 108,93kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 464 Policie ČR Obvodní ředitelství policie Praha IV 13.7.2017 13.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 292,34kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru občanskosprávních agend (OOSA)" 463 ÚMČ Praha 15 13.7.2017 4.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 556,87kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru životního prostředí (OŽP)" 462 ÚMČ Praha 15 13.7.2017 31.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 488,64kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dobu určitou - "Referent sociálních věcí - OSPOD" 461 ÚMČ Praha 15 13.7.2017 4.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 491,26kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská, Zápasnická 460 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 13.7.2017 29.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,04MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Netlucká 459 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 13.7.2017 29.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,08MB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dobu určitou - "Refernt odboru dopravy ÚMČ Praha 15 (OD)" 458 ÚMČ Praha 15 11.7.2017 28.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 553,83kB

formát PDF

Usnesení - Dražební vyhláška, č.j. 203 Ex 04320/11 - 151 455 Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha 4.7.2017 17.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 247,60kB

formát PDF

Usnesení - Dražební vyhláška, č.j. 176 EX 01623/16 - 042 454 Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička 4.7.2017 10.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 239,51kB

formát PDF

Usnesení - Dražební vyhláška, č.j. 088 EX 6484/11 - 98 453 Exekutorský úřad Kladno, JUDr. Jana Škofová 4.7.2017 9.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 242,67kB

formát PDF

Usnesení - Dražební vyhláška, č.j. 151 EX 905/16 - 699 452 Exekutorský úřad Praha 7, JUDr. Filip Exner 4.7.2017 9.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 192,63kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Livornská - č.p. 447, 446 449 PREdistribuce, a.s. 4.7.2017 28.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 399,36kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - endokrinologie a diabetologie 446 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 4.7.2017 17.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,18kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - radiologie a zobrazovací metody 445 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 4.7.2017 17.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,18kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - alergologie a klinická imunologie 444 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 4.7.2017 17.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,13kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru ekonomického" 436 ÚMČ Praha 20 - Horní Počernice 28.6.2017 1.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 97,58kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - rehabilitační a fyzikální medicína 427 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 22.6.2017 4.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 362,84kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - fyzioterapie 426 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 22.6.2017 4.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 356,28kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - gerontopsychiatrie 419 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 20.6.2017 2.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 346,36kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - psychiatrie 418 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 20.6.2017 2.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 349,91kB

formát PDF

Termíny přistavení "Mobilní obchodní kanceláře" Pražské plynárenské, a.s. 368 Pražská plynárenská, a.s. 1.6.2017 30.11.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 385,97kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 359 Policie ČR Obvodní ředitelství policie Praha IV 29.5.2017 30.11.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 291,89kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - ergoterapie 330 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 18.5.2017 29.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 334,52kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 321 Policie ČR Obvodní ředitelství policie Praha IV 10.5.2017 10.11.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 303,86kB

formát PDF

Monitorovací kalendář pro koupací sezonu v roce 2017 311 Hygienická stanice hlavního města Prahy 5.5.2017 2.9.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 902,37kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 267 Policie ČR Obvodní ředitelství policie Praha IV 21.4.2017 23.10.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 380,81kB

formát PDF

Komplexní úklid komunikací pro rok 2017 169 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 13.3.2017 7.9.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 99,31kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích 154 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 8.3.2017 7.9.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 19,27MB

formát PDF

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 22 ÚMČ Praha 15 - Oddělení právní a veřejných zakázek 11.1.2017 28.2.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 84,70kB

formát PDF

Termíny svateb na rok 2017 729 ÚMČ Praha 15 8.11.2016 31.12.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 318,31kB

formát PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SML-2015-10205 Č.j.:48377/2015 539 ÚMČ Praha 15 5.11.2015 5.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 168,67kB

formát PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SML-2015-10203 Č.j.:48374/2015 538 ÚMČ Praha 15 5.11.2015 9.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 170,69kB

formát PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SML-2015-10199 Č.j.:48362/2015 537 ÚMČ Praha 15 5.11.2015 9.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 166,40kB

formát PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SML-2015-10196 Č.j.:48357/2015 536 ÚMČ Praha 15 5.11.2015 6.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 173,89kB

formát PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SML-2015-10194 Č.j.:48354/2015 535 ÚMČ Praha 15 5.11.2015 5.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 162,46kB

formát PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SML-2015-10202 Č.j.:48373/2015 534 ÚMČ Praha 15 5.11.2015 7.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 174,62kB

formát PDF

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 131 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 19.3.2014 31.12.2023 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 617,45kB

formát PDF