Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Rozhodnutí k Odvolání - stavba "Obytný soubor EKOCITY Hostivař" 514 MHMP - Odbor stavebního řádu 15.8.2018 31.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 938,29kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o Návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: místní komunikace na území MČ Praha 15 513 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 15.8.2018 26.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 2,79MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Edisonova 512 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 15.8.2018 31.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,61MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova 511 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 15.8.2018 31.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,15MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Křimická 510 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 15.8.2018 31.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 112,82kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Nad Přehradou 509 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 15.8.2018 31.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,32MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dýšinská, Jaroměřská, V aleji 508 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 15.8.2018 31.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 114,43kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - revmatologie 507 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 15.8.2018 25.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,10kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - neurochirurgie 506 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 15.8.2018 25.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,06kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - algeziologie 505 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 15.8.2018 25.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,12kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - nutriční terapeut 504 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 15.8.2018 25.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,17kB

formát PDF

Záměr - Pronájem části společných prostor, zadní místnost v suterénu bytového domu Hostišovská č.p. 733/11, Praha 10 503 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 15.8.2018 1.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 26,75kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pod Plískavou 502 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.8.2018 30.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,42MB

formát PDF

Určení počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků 501 ÚMČ Praha 15 14.8.2018 7.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 257,30kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - gynekologie a porodnictví 500 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 13.8.2018 22.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 34,38kB

formát PDF

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva MČ Praha 15 a Zastupitelstva hl.m.Prahy 499 ÚMČ Praha 15 10.8.2018 7.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 679,61kB

formát PDF

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin 498 ÚMČ Praha 15 10.8.2018 7.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 619,15kB

formát PDF

Oznámení - Zahájení územního řízení - "Obnova vodovodních řadů, ul. Miranova a okolí, Praha 15" 497 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 10.8.2018 26.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 151,86kB

formát PDF

Záměr - Pronájem nebytových prostorů Úřadu práce ČR - 1. NP v budově č.p. 478/1, ul. Boloňská, Praha 10 496 ÚMČ Praha 15 9.8.2018 26.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 28,85kB

formát PDF

Přehled usnesení 93. RMČ ze dne 8.8.2018 495 ÚMČ Praha 15 9.8.2018 31.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 72,41kB

formát PDF

Usnesení o zrušení konkurzu - č.j. MSPH 93 INS 4085/2011-B-108 494 Městský soud v Praze 7.8.2018 23.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 116,49kB

formát PDF

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 493 ÚMČ Praha 15 6.8.2018 7.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 355,47kB

formát PDF

Usnesení - Zastavení řízení - "Nové Měcholupy VI při ulici Hornoměcholupská v k.ú. Horní Měcholupy" 492 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 3.8.2018 19.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 83,98kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - zubní lékařství 491 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 3.8.2018 14.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 32,63kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - hematologie a transfúzní lékařství 490 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 3.8.2018 14.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,58kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - ergoterapeut 489 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 3.8.2018 14.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,17kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pod Plískavou - Pražská 488 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 1.8.2018 17.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,07MB

formát PDF

Usnesení - Zrušení elektronického dražebního jednání - č.j. 070 Ex 400/18-62 487 Exekutorský úřad Nymburk, Mgr. Tomáš Pospíchal 1.8.2018 17.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 68,73kB

formát PDF

Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu 486 Státní pozemkový úřad, Praha 3 1.8.2018 30.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 66,33kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - klinická psychologie 485 ÚMČ Praha 15 1.8.2018 12.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 31,41kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent sociálních věcí OSPOD - OSP " 484 ÚMČ Praha 15 1.8.2018 19.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 45,64kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST) " 483 ÚMČ Praha 15 1.8.2018 18.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 51,15kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská 482 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 31.7.2018 16.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,31MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Horolezecká 481 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 31.7.2018 16.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,30MB

formát PDF

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Městské části Praha 15 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 15 a Zastupitelstva hl. m. Prahy 480 ÚMČ Praha 15 30.7.2018 7.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 472,42kB

formát PDF

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 ze dne 23.7.2018 476 ÚMČ Praha 15 26.7.2018 27.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 62,81kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Hornoměcholupská, č.p. 653/174, 653/176, Janovská, rozvaděč fy. IMOS Brno, a.s. (pilíř č. 324 - PVK) 473 PREdistribuce, a.s. 25.7.2018 5.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 45,90kB

formát PDF

Usnesení - Elektronická dražba, č.j. 112 EX 2923/10-98 472 Exekutorský úřad Děčín, Mgr. Zdeněk Pánek 25.7.2018 26.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 260,80kB

formát PDF

Usnesení - Dražební vyhláška, č.j. 030 EX 15739/17-42 471 Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Jaroslav Homola 25.7.2018 14.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 178,61kB

formát PDF

Usnesení - Dražební vyhláška, č.j. 067 EX 8583/17-32 470 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor 25.7.2018 23.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 110,19kB

formát PDF

Usnesení - Dražební vyhláška, č.j. 030 EX 26333/16-82 469 Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Jaroslav Homola 25.7.2018 22.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 72,94kB

formát PDF

Dražební vyhláška, č.j. 003 EX 29/17-40 468 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 25.7.2018 22.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 154,63kB

formát PDF

Usnesení - Dražební vyhláška, č.j. 067 EX 3593/17-95 467 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor 25.7.2018 22.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 87,89kB

formát PDF

Dražební vyhláška - Elektronická dražba, č.j. 003 EXD 3/18-4 466 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 25.7.2018 22.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 123,88kB

formát PDF

Dražební vyhláška - Elektronická dražba, č.j. 003 EXD 2/18-6 465 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 25.7.2018 22.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 111,55kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - cévní chirurgie - jednodenní péče 462 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 25.7.2018 5.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 31,86kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - adiktologie 461 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 25.7.2018 5.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 31,73kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - cévní chirurgie 457 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 25.7.2018 5.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 34,04kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - všeobecné praktické lékařství 446 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 13.7.2018 23.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 34,11kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - všeobecná sestra - sestra pro péči v psychiatrii 428 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 4.7.2018 17.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 36,16kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - všeobecná sestra 427 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 4.7.2018 17.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 35,98kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - urologie 424 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 2.7.2018 17.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 31,81kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - psychiatrie 423 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 2.7.2018 17.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 32,70kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 422 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 2.7.2018 17.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 34,81kB

formát PDF

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 15 konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 - sdělení starosty a registračního úřadu 398 ÚMČ Praha 15 - Odbor občanskosprávních agend 21.6.2018 7.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 591,95kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Monitorovací kalendář pro koupací sezonu v roce 2018 285 Hygienická stanice hl.m.Prahy 4.5.2018 2.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 886,08kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích v MČ Praha 15 137 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 12.3.2018 7.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 4,11MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích v MČ Praha 15 a MČ Praha - Petrovice 121 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 5.3.2018 7.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 20,15MB

formát PDF

Termíny svateb na rok 2018 44 ÚMČ Praha 15 31.1.2018 31.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 372,41kB

formát PDF

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 19 ÚMČ Praha 15 - Oddělení právní a veřejných zakázek 16.1.2018 1.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 30,08kB

formát PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SML-2015-10205 Č.j.:48377/2015 539 ÚMČ Praha 15 5.11.2015 5.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 168,67kB

formát PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SML-2015-10203 Č.j.:48374/2015 538 ÚMČ Praha 15 5.11.2015 9.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 170,69kB

formát PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SML-2015-10199 Č.j.:48362/2015 537 ÚMČ Praha 15 5.11.2015 9.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 166,40kB

formát PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SML-2015-10196 Č.j.:48357/2015 536 ÚMČ Praha 15 5.11.2015 6.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 173,89kB

formát PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SML-2015-10194 Č.j.:48354/2015 535 ÚMČ Praha 15 5.11.2015 5.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 162,46kB

formát PDF

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SML-2015-10202 Č.j.:48373/2015 534 ÚMČ Praha 15 5.11.2015 7.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 174,62kB

formát PDF

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 131 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 19.3.2014 31.12.2023 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 617,45kB

formát PDF