Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Záměr - Pronájem NP v 1. podlaží objektu Janovská 486, Praha 10 (kadeřnictví, pedikúra…) 65 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 7.2.2019 23.2.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 29,39kB

formát PDF

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 64 Hlavní město Praha 7.2.2019 23.2.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 169,19kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3496 při ul. Chudenická 63 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 5.2.2019 21.2.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,23MB

formát PDF

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 62 MHMP - Odbor územního rozvoje 5.2.2019 15.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 110,84kB

formát PDF

Záměr - Pronájem NP v 1. podlaží objektu Tenisová č.p. 981, Praha 10 61 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 4.2.2019 20.2.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 34,42kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rezlerova 60 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 4.2.2019 20.2.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,25MB

formát PDF

Rozhodnutí o umístění stavby - "Novostavba bytového domu Milánská" v k.ú. Horní Měcholupy, Praha 10 59 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 4.2.2019 20.2.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,41MB

formát PDF

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 ze dne 30. 1. 2019 58 ÚMČ Praha 15 1.2.2019 2.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 72,11kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - angiologie 55 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 1.2.2019 15.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,19kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - revmatologie 52 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 31.1.2019 2.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 31,56kB

formát PDF