Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Usnesení o odročení dražebního jednání č.j.: 203 Ex 04320/11-160 484 Exekutorský úřad Přerov 20.7.2017 6.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 548,11kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST)" 483 ÚMČ Praha 15 20.7.2017 7.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 540,89kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a výzva k uplatnění námitek: Modenská 482 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 20.7.2017 31.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,40MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Mantovská, Modenská 481 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 19.7.2017 4.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1 023,77kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 480 Policie ČR Obvodní ředitelství policie Praha IV 19.7.2017 22.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 329,66kB

formát PDF

Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Přestavba hospodářského objektu na polyfunkční dům v objektu Hálův statek v k.ú.Hostivař" 479 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 19.7.2017 4.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 840,06kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dobu určitou - "Sociální pracovník v odboru sociální péče (OSP)" 478 ÚMČ Praha 15 19.7.2017 4.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 500,50kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - kardiologie 477 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 17.7.2017 25.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 354,59kB

formát PDF

Územní rozhodnutí - "Javorová čtvrť II - bytový dům C v k.ú.Horní Měcholupy" 476 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 17.7.2017 2.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 8,05MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Za kovárnou 475 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,20MB

formát PDF