Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Záměr - Prodej částí pozemku parc.č. 2666/1, k.ú. Hostivař 719 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 9.11.2018 25.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 27,67kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o Návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: Odstranění vodorovného dopravního značení V2a na místní komunikaci III. třídy Kryšpínova v MČ Praha - Dolní Měcholupy 718 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 9.11.2018 25.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,14MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o Návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: instalace dopravního značení B29 (zákaz stání) na místní komunikaci III. třídy U statku v MČ Praha 15 717 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 9.11.2018 25.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,17MB

formát PDF

Přehled usnesení 1. RMČ ze dne 7. 11. 2018 716 ÚMČ Praha 15 9.11.2018 24.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 45,09kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: účelová komunikace - parkoviště u NS LIDL, Praha 10 715 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 8.11.2018 24.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,61MB

formát PDF

Záměr - Prodej souboru nemovitých věcí areálu č.p. 822 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22, 1680/23 a 1680/36, vše v k.ú. Hostivař 714 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 8.11.2018 24.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 30,31kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - všeobecné praktické lékařství 713 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 8.11.2018 19.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 32,61kB

formát PDF

Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu "Bytový dům Hornoměcholupská" v k.ú. Horní Měcholupy, ul. Hornoměcholupská, Praha 10 712 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 7.11.2018 23.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 418,19kB

formát PDF

Dražební vyhláška - č.j. 080 EX 2748/09-92 711 Exekutorský úřad Mladá Boleslav - Mgr. Martin Slavata 7.11.2018 14.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 214,92kB

formát PDF

Rozhodnutí - Povolení odstranění stavby: části vozovky v ul. U Břehu v nároží s ul. Hostivařská, v rámci stavby "BESIP 2970352, Hostivařská - U Břehu, Praha 15" 710 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 5.11.2018 21.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 554,13kB

formát PDF