Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1604 při ul. Doupovská 474 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,33MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Na Plískavě 473 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,05MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Modenská, Mantovská 472 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,05MB

formát PDF

Rozhodnutí - Stavební povolení - SO 22 Komunikace a zpevněné plochy, SO 19 Opěrné zídky - v rámci stavby "Bytový a obchodní komplex Hostivař - bloky F-G, I, JI-II" 471 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 511,43kB

formát PDF

Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - "Připojení objektu Tenisová 843/2, Praha 10 do optické sítě spol. T-Mobile Czech Republic a.s." 470 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 411,86kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - vnitřní lékařství 469 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 14.7.2017 25.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 350,81kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - klinická psychologie 468 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 14.7.2017 25.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 356,00kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - zubní lékařství 467 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 14.7.2017 25.8.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 351,44kB

formát PDF

Exekuční příkaz č.j.: 203 Ex 12900/17-17 465 Exekutorský úřad Přerov 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 108,93kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 464 Policie ČR Obvodní ředitelství policie Praha IV 13.7.2017 13.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 292,34kB

formát PDF