Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - dětská gastroenterologie a hepatologie 51 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 31.1.2019 15.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 31,90kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - algeziologie 50 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 31.1.2019 15.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 31,86kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - praktické lékařství pro děti a dorost 48 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 30.1.2019 12.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,81kB

formát PDF

Záměr - Pronájem NP, jednotku č. 414/101 v přízemí budovy č.p. 414, ul. Milánská, Praha 10 45 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 29.1.2019 19.2.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 59,87kB

formát PDF

Dražební vyhláška - č.j. 204 EX 9871/17-264 42 Exekutorský úřad Praha 8 - Mgr. Pavel Preus 28.1.2019 27.2.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 307,03kB

formát PDF

Dražební vyhláška - č.j. 030 EX 8962/17-33 40 Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Jaroslav Homola 25.1.2019 8.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 191,75kB

formát PDF

Dražební vyhláška - č.j. 206 EX 2102/13-58 39 Exekutorský úřad Praha 4 - Mgr. Jan Škarpa 25.1.2019 6.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 184,79kB

formát PDF

Dražební vyhláška - č.j. 137 EX 1398/06-106 38 Exekutorský úřad Brno - venkov, JUDr. Petr Kocián 25.1.2019 20.2.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 266,84kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 36 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 25.1.2019 11.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,87kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území 35 MHMP - Odbor územního rozvoje 25.1.2019 5.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 116,23kB

formát PDF