Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Usnesení - Zastavení řízení - "SO 02 Veřejná účelová komunikace s parkovacími plochami a plochami pro pěší" 416 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 2.7.2018 18.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,67MB

formát PDF

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 15 konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 - sdělení starosty a registračního úřadu 398 ÚMČ Praha 15 - Odbor občanskosprávních agend 21.6.2018 7.10.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 591,95kB

formát PDF

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 ze dne 20.6.2018 397 ÚMČ Praha 15 21.6.2018 21.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 121,61kB

formát PDF

Usnesení - Dražební vyhláška č.j. 134 EX 11468/16 - 206 392 Exekutorský úřad Plzeň - město, Mgr. Ing. Jiří Prošek 20.6.2018 24.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 116,47kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - rehabilitační a fyzikální medicína 391 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 20.6.2018 3.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 32,09kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - fyzioterapie 390 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 20.6.2018 3.8.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 33,97kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - jednodenní péče 380 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 12.6.2018 26.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 32,82kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - praktické lékařství pro děti a dorost 379 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 12.6.2018 25.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 339,84kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Šafářova, U hostivařského nádraží 378 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 11.6.2018 27.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 108,86kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území 377 MHMP - Odbor územního rozvoje 11.6.2018 28.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 111,28kB

formát PDF