Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
"Plán udržitelné mobility Prahy a okolí" - Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 741 Ministersto životního prostředí, Praha 10 19.11.2018 5.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,43MB

formát PDF

Dražební vyhláška - č.j. 067 EX 2430/16-63 749 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor 20.11.2018 19.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 87,25kB

formát PDF

Dražební vyhláška - č.j. 080 EX 2748/09-92 711 Exekutorský úřad Mladá Boleslav - Mgr. Martin Slavata 7.11.2018 14.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 214,92kB

formát PDF

Dražební vyhláška - č.j. 115 EX 363/18-018 748 Exekutorský úřad Praha 4 - JUDr.Monika Elfmarková, soudní exekutor 20.11.2018 18.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 265,29kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 191 EX 1135/18-31 691 Exekutorský úřad Praha - západ, Mgr. Jan Beneš 29.10.2018 28.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 186,61kB

formát PDF

Granty hlavního města Prahy - Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020) 701 MHMP - Odbor ochrany prostředí 1.11.2018 8.1.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,37MB

formát PDF

Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu 625 Státní pozemkový úřad, Praha 3 3.10.2018 1.2.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 65,42kB

formát PDF

Nařízení o zřízení přírodní rezervace Chuchelského háje včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 743 Hlavní město Praha 19.11.2018 5.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 7,01MB

formát PDF

Oznámení - Zahájení územního řízení - "1/1/M67/00 Rekonstrukce kanalizace, ul. Miranova a okolí, Praha 15" 709 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 5.11.2018 21.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 125,99kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - K Obecním hájovnám č.p. 1614/4, 1615/6, 1381/10, 1466/12, 1572/14, 1582/16, 1420/18, 1475/22, č. parc. 1872 736 PREdistribuce, a.s. 16.11.2018 7.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 42,50kB

formát PDF