Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 19 ÚMČ Praha 15 - Oddělení právní a veřejných zakázek 16.1.2018 1.3.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 30,08kB

formát PDF

Termíny svateb na rok 2018 44 ÚMČ Praha 15 31.1.2018 31.12.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 372,41kB

formát PDF

Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu 55 Státní pozemkový úřad 2.2.2018 30.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 307,56kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích v MČ Praha 15 a MČ Praha - Petrovice 121 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 5.3.2018 7.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 20,15MB

formát PDF

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 131 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 19.3.2014 31.12.2023 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 617,45kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích v MČ Praha 15 137 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 12.3.2018 7.9.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 4,11MB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - oftalmologie 138 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 13.3.2018 25.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 348,55kB

formát PDF

Vyhlášení dotačních programů - Podpora sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 na rok 2018 168 ÚMČ Praha 15 - Odbor školství, kultury a zdravotnictví 22.3.2018 1.5.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 3,36MB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - kardiologie 170 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 23.3.2018 9.5.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 690,36kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 171 MHMP - Odbor územního rozvoje 23.3.2018 11.5.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 690,36kB

formát PDF