Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 3778879/17/2000-11460-108973 285 Finanční úřad pro hlavní město Prahu 27.4.2017 29.5.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 327,66kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - alergologie a klinická imunologie - laboratoř 247 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 12.4.2017 29.5.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 345,23kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - klinická psychologie 246 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 12.4.2017 29.5.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 341,88kB

formát PDF

Úřad městské části Praha 20 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - "Sociální pracovník pro sociálně právní ochranu dětí v Odboru sociálních věcí a školství - zástup za MD" 345 Úřad městské části Praha 20 24.5.2017 30.5.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 604,17kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 290 MHMP - Odbor územního rozvoje 28.4.2017 30.5.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 870,83kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 289 MHMP - Odbor územního rozvoje 28.4.2017 30.5.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 870,22kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská 325 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 15.5.2017 31.5.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,60MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Jaroměřská, V aleji 326 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 16.5.2017 1.6.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,07MB

formát PDF

Vyrozumění - "Praha 15 - Pitkovice, Křeslice, Petrovice, F.Diviše - demontáž V. V. - VN" 328 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 17.5.2017 2.6.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 853,12kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - P-15 Hostivař, ul.Štěrboholská č.p.: 269/12, 241/10, 240/8, 237/6, 557/4, 566/2, 181/7, 172/5, 173/3, ul.Za Drahou č.p.: 168/21, 559/19, 171/17, 154/15, 463/13, 1565/13a, 604/11, 54/9b, ul.U Branek č.p.: 147/1 327 PREdistribuce, a.s. 16.5.2017 2.6.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 470,73kB

formát PDF