Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Záměr - Pronájem nebytového prostoru - jednotku č. 414/101 v přízemí budovy č.p. 414, Milánská, Praha 10 - Horní Měcholupy 699 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 1.11.2018 20.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 58,99kB

formát PDF

Rozhodnutí - Povolení odstranění stavby: části vozovky v ul. U Břehu v nároží s ul. Hostivařská, v rámci stavby "BESIP 2970352, Hostivařská - U Břehu, Praha 15" 710 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 5.11.2018 21.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 554,13kB

formát PDF

Oznámení - Zahájení územního řízení - "1/1/M67/00 Rekonstrukce kanalizace, ul. Miranova a okolí, Praha 15" 709 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 5.11.2018 21.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 125,99kB

formát PDF

Programy celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019 528 ÚMČ Praha 15 - Odbor školství a kultury a zdravotnictví 23.8.2018 21.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 539,18kB

formát PDF

Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu "Bytový dům Hornoměcholupská" v k.ú. Horní Měcholupy, ul. Hornoměcholupská, Praha 10 712 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 7.11.2018 23.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 418,19kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Rižská č.p. 1491/6, 1491/8, Berlínská č.p. 1491/13 - Praha - Hostivař 707 PREdistribuce, a.s. 5.11.2018 23.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 44,17kB

formát PDF

Přehled usnesení 1. RMČ ze dne 7. 11. 2018 716 ÚMČ Praha 15 9.11.2018 24.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 45,09kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: účelová komunikace - parkoviště u NS LIDL, Praha 10 715 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 8.11.2018 24.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,61MB

formát PDF

Záměr - Prodej souboru nemovitých věcí areálu č.p. 822 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22, 1680/23 a 1680/36, vše v k.ú. Hostivař 714 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 8.11.2018 24.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 30,31kB

formát PDF

Záměr - Prodej částí pozemku parc.č. 2666/1, k.ú. Hostivař 719 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 9.11.2018 25.11.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 27,67kB

formát PDF