Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dobu určitou - "Refernt odboru dopravy ÚMČ Praha 15 (OD)" 458 ÚMČ Praha 15 11.7.2017 28.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 553,83kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Livornská - č.p. 447, 446 449 PREdistribuce, a.s. 4.7.2017 28.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 399,36kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Sáňkařská, Zápasnická 460 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 13.7.2017 29.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,04MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Netlucká 459 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 13.7.2017 29.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,08MB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - ergoterapie 330 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 18.5.2017 29.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 334,52kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Za kovárnou 475 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,20MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1604 při ul. Doupovská 474 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,33MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Na Plískavě 473 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,05MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: ul. Modenská, Mantovská 472 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,05MB

formát PDF

Rozhodnutí - Stavební povolení - SO 22 Komunikace a zpevněné plochy, SO 19 Opěrné zídky - v rámci stavby "Bytový a obchodní komplex Hostivař - bloky F-G, I, JI-II" 471 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 14.7.2017 30.7.2017 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 511,43kB

formát PDF