Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Rabakovská 6 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 5.1.2018 21.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 111,68kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - cévní chirurgie - jednodenní péče 816 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 7.12.2017 22.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 31,77kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - cévní chirurgie 815 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 7.12.2017 22.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 31,52kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 480 Policie ČR Obvodní ředitelství policie Praha IV 19.7.2017 22.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 329,66kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - všeobecné praktické lékařství 820 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 8.12.2017 23.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 32,16kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - angiologie 819 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 8.12.2017 23.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 31,62kB

formát PDF

Záměr - pronájem NP Boloňská 312, Praha 10 - ordinace lékaře 850 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 19.12.2017 24.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 95,33kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. U Břehu č.p. 569, 574 1 PREdistribuce, a.s. 3.1.2018 25.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 80,31kB

formát PDF

Oznámení - Pokračování územního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - "Obytný soubor EKOCITY Hostivař" 13 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 10.1.2018 26.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 101,23kB

formát PDF

Přehled usnesení 79. RMČ ze dne 10.1.2018 14 ÚMČ Praha 15 12.1.2018 27.1.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 53,36kB

formát PDF