Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Přehled usnesení 91. RMČ ze dne 27.6.2018 418 ÚMČ Praha 15 2.7.2018 17.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 90,75kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (technická infrastruktura - elektrické vedení) 374 MHMP - Odbor územního rozvoje 11.6.2018 17.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 99,28kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Bruslařská 421 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 2.7.2018 18.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 139,52kB

formát PDF

Oznámení o možnosti převzít písemnost - p.Jiří Pavlík 419 ÚMČ Praha 15 - Odbor životního prostředí 2.7.2018 18.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 26,49kB

formát PDF

Oznámení o zahájení řízení - "SO 02 Veřejná účelová komunikace s parkovacími plochami" 417 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 2.7.2018 18.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 101,73kB

formát PDF

Usnesení - Zastavení řízení - "SO 02 Veřejná účelová komunikace s parkovacími plochami a plochami pro pěší" 416 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 2.7.2018 18.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,67MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Voznická, Praha 10 425 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 3.7.2018 19.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,71MB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - gynekologie a porodnictví - jednodenní péče 367 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 6.6.2018 19.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 32,24kB

formát PDF

Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - dětská gynekologie 366 MHMP - Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči 6.6.2018 19.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 32,46kB

formát PDF

Oznámení - Zahájení územního řízení - "Připojení objektů FTTS Praha 15 - 1. stavba na sít TMCZ" 430 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 4.7.2018 20.7.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 124,64kB

formát PDF