Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 158 MHMP - Odbor územního rozvoje 19.3.2018 19.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 634,37kB

formát PDF

Usnesení o provedení oprav vad v závazném stanovisku sp. zn. S-MHMP 581631/2016 OCP, č.j. 239677/2018 ze dne 13. 2. 2018 157 MHMP - Odbor ochrany prostředí 19.3.2018 4.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 561,44kB

formát PDF

Pozvánka na 20. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 156 ÚMČ Praha 15 13.3.2018 29.3.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 523,37kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hostišovská 155 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 19.3.2018 4.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,41MB

formát PDF

Oznámení - Zahájení územního řízení - "OMS PODA a.s., propojení kolektorů optokabelem - Horní Měcholupy" 154 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 19.3.2018 4.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1 000,28kB

formát PDF

Závěr zjišťovacího řízení - "Revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2014 - 2020" 153 Ministersto životního prostředí, Praha 10 16.3.2018 3.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 3,37MB

formát PDF

Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Bytový dům Rezlerova 297-300 - zateplení objektu" - ul. Rezlerova č.p. 297, 298, 299 a 300, k.ú. Petrovice 152 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 16.3.2018 1.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 901,69kB

formát PDF

Usnesení - Dražební vyhláška - č.j. 027 EX 01196/15-196 151 Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Miloslav Hauerland 16.3.2018 19.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,35MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Horolezecká 150 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 16.3.2018 1.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,21MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kytínská 149 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 16.3.2018 1.4.2018 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,74MB

formát PDF