Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Volené orgány

Zastupitelstvo MČ Praha 15

V komunálních volbách, které se uskutečnily ve dnech 10. a 11. října 2014, bylo zvoleno 31 členů Zastupitelstva městské části Praha 15.

Výbory zastupitelstva MČ Praha 15

 • Výbor finanční
 • Výbor kontrolní
 • Výbor pro sociální oblast a zdravotnictví
 • Výbor pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu
 • Výbor volnočasových aktivit a vnějších vztahů
 • Výbor dopravy a bezpečnosti
 • Výbor pro vzdělávání a sociální oblast (zrušen)

Rada MČ Praha 15

Ve volebním období 2014-2018 působí 7 členná Rada MČ Praha 15 ve složení:

 • uvolněné funkce: starosta, 1. místostarosta, 4 místostarostové
 • neuvolněná funkce: 1 radní

 

Rada MČ Praha 15 byla zvolena usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-5 a Z-7 na 1. ustavujícím zasedání ZMČ Praha 15 dne 10.11.2014.

 

Komise zřízené Radou MČ Praha 15, iniciativní a poradní komise Rady MČ Praha 15

 • Komise bytových a nebytových prostor
 • Komise likvidační
 • Komise pro informační systém
 • Komise pro seniory
 • Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou
 • Komise pro územní rozvoj a životní prostředí