Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Komise kulturní a památková  Komise byla usnesením č. R-608
 ze dne 22.12.2015 zrušena