Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Likvidační komise  Předseda:  Romana Dubenská
 Místopředseda:  
 Členové:  Miroslav Nauč
   Lukáš Kaňa
   Mgr. Jakub Šelbický
   Ing. Lenka El Masri
   Ivana Dubovčiová
   Petr Bernat
   Martin Ponikelský
   Josef Růžička
 Tajemnice:  Veronika Válová