Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Komise pro informační systém  Předseda:  
 Místopředseda:  Miroslav Hynšt
 Členové:  David Hájek
   Ing. Dušan Hnilica
   Jiří Jíša
   RNDr. Vladimír Dragan, CSc.
   Jan Poliačik
   Ing. Petr Neumann
   Mgr. Ivan Tomeš
 Tajemník:  Mgr. Roman Tuček, MPA