Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Komise pro seniory  Předseda:  Oldřich Slavata
 Místopředseda:  
 Členové:  Marcela Šímová
   Mgr. Jindřiška Voříšková
   Václav Toman
   Jana Topolová
   MVDr. Jiří Kuna
   Jan Smečenský
   Vladimír Hradecký
   MUDr. Jan Novák
 Tajemnice:  Jaroslava Kombercová