Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Komise pro výběr uchazečů
do domu s pečovatelskou službou
 Předseda:  MUDr. Jana Trková
 Místopředseda:  Mgr. et Bc. Olga Kubečková
 Členové:  Bc. Jitka Kolářová
   Mgr. Monika Válková
   Lucie Prinzová, DiS
   Bc. Soňa Miklová
   PaedDr. Jana Vachulová
   Pavel Pešek
   Karel Pavlíček
 Tajemnice:  Jaroslava Kombercová