Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 2. jednání Poradního sboru seniorů MČ Praha 15

Vážená paní, vážený pane

Dovoluji si Vás tímto pozvat

na 2. jednání
Poradního sboru seniorů MČ Praha 15.

Jednání se uskuteční

dne :  22.5. 2019 ( středa ) od: 16,30 hod.

v budově ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15, 7. patro, zasedací místnost


Program jednání:

   1.    Program jednání
   2.    Informace ke Dni zdraví
   3.    Mobilní rozhlas
   4.    Různé

 

Pavel Pešek   - předseda Výboru zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory ZMČ Praha 15   

       
Za správnost: Ing. Pavlína Hypšová – tajemnice Poradního sboru seniorů MČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Poradní sbor seniorů