Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 17. zasedání Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou

P o z v á n k a
na
17. zasedání Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou
 

Dovoluji si Vás pozvat na jednání, které se uskuteční
dne 18.9.2017 od 17 00 hodin v zasedací místnosti v 7 patře.

 

Program jednání:
   1. Zahájení jednání.
     Uzavřené jednání:
   2. Výběr žadatelů k volnému bytu 2. 0 do DPS .
   3. Různé

 


                                                                                                            MUDr. Jana Trková
                                                                                                            předseda komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou