Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záznam z jednání Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou ze dne 11.6.2018

Komise jednala v zasedací místnosti v 7 patře -16. 00 hod. – 17. 00 hod.

Přítomni: MUDr. Jana Trková, PhDr. Válková, Bc. Kolářová, PhDr. Vachulová,
                p. Pavlíček, Bc. Miklová, Mgr. et. Bc. Kubečková

Nepřítomni: p. Pešek, p. Prinzová - omluva.

    P r o g r a m

    1.    Zahájení
           N e v e ř e j n á  část programu
     2.   Schválení návrhu k 1 volnému bytu o velikosti 1. 0

 

1 Jednání zahájila MUDr. Jana Trková přivítáním členů komise.

Byl projednán předložený návrh vyplývající ze sociálního šetření a bylo konstatováno, že žadatelka splňuje všechny podmínky ke schválení návrhu k volnému bytu, včetně Pravidel pro přidělování bytů do DPS.

2. Schválení návrhu na přidělení  1 bytové jednotky:

Byt  č. 1

Hlasování:    pro: 7        proti: 0        zdržel se: 0

                    

MUDr. Jana T r k o v á
předseda komise

Zápis ověřila: MUDr. Jana Trková – předseda komise
Zapsala: Jaroslava Kombercová – tajemník komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou