Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Školská komise  Komise byla usnesením č. R-539
 ze dne 11.11.2015 zrušena