Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Komise pro územní rozvoj
a životní prostředí
 Předseda:   Bc. Filip Meluzín
 Místopředseda:  Jan Veleba
 Členové:  Karel Rýdl
   David Hájek
   Zdeněk Edlman
   Aleš Němeček
   Radek Běla
   Ing. arch. Igor Filipovič
   Zdeňka Pelichová
   Michal Frauenterka
   Radek Jandovský
 Tajemník:  Ing. arch. Vladimír Lavrík