Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka 23. zasedání Komise pro územní rozvoj a životní prostředí

Dovoluji si Vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 13.9.2017 (STŘEDA)
od 17:00 hod do 18:00 hod
v zasedací místnosti (7. podlaží) ÚMČP 15, Boloňská 478/1, Praha 15.

 

Program jednání:

1/ ZÁMĚR – Administrativní centrum Fleck CS Řepčická ulice
2/ Podnět na změnu Územního plánu na parcele p. č. 2312 v k. ú. Hostivař
3/ Nabídka ke koupi pozemků v k. ú. Hostivař


UKONČENÍ ZASEDÁNÍ

DISKUSE – RŮZNÉ


                                                                                                                          Bc. Filip Meluzín,MBA
                                                                                                                          předseda komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro územní rozvoj a životní prostředí