Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 26. zasedání Komise pro územní rozvoj a životní prostředí

P O Z V Á N K A

na
26. zasedání Komise pro územní rozvoj a životní prostředí


Dovoluji si Vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 3. 1. 2018 (středa)
od 17:00 hod do 18:00 hod
v zasedací místnosti (7. podlaží)  ÚMČP 15, Boloňská 478/1, Praha 15.

 

Program jednání:
1/ ZMĚNA Č. Z 3120 VLNY 11 ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HMP  
UKONČENÍ ZASEDÁNÍ
2/ METROPOLITNÍ PLÁN
DISKUSE – RŮZNÉ
 
 
                                                                                                                Bc. Filip Meluzín,MBA
                                                                                                                předseda komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro územní rozvoj a životní prostředí