Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 27. zasedání Komise pro územní rozvoj a životní prostředí

P O Z V Á N K A
na
27. zasedání Komise pro územní rozvoj a životní prostředí


Dovoluji si Vás pozvat na jednání, které se uskuteční dne 24. 1. 2018 (středa)
od 17:00 hod do 19:00 hod
v zasedací místnosti (7. podlaží) ÚMČP 15, Boloňská 478/1, Praha 15.


Program jednání:

1/ Podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na parcelách
    p. č. 544/49; 544/44; 544/33; 544/1; 571 a 545/2 v k. ú. Horní Měcholupy
2/ Podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na parcelách
    p. č. 522/1; 522/2 a 523 v k. ú. Hostivař
3/ Stanovisko ke zpracování ověřovací studie (MHMP) o vhodnosti bytové výstavby _lokalita 4O3
    – Praha 15, Hostivař

UKONČENÍ ZASEDÁNÍ

DISKUSE – RŮZNÉ


                                                                                                                       Bc. Filip Meluzín,MBA
                                                                                                                       předseda komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro územní rozvoj a životní prostředí