Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání č. 29 Komise pro územní rozvoj a životní prostředí

TERMÍN: 6/6/2018, 17:00 hod

MÍSTO: Hasičská zbrojnice Horní Měcholupy

ÚČAST: viz prezenční listina

PROGRAM:

1/ METROPOLITNÍ PLÁN _připomínky MČ Praha 15

Pan předseda komise přivítal pana starostu, paní místostarostku a pana místostarostu, hosty a členy komise

Komise se obeznámila s programem 29. zasedání, jak je shora uveden.

Pan předseda navrhl usnesení:

Usnesení 1-29/2018:

Komise souhlasí se jmenováním Ing. arch. Vladimíra Lavríka zapisovatelem a skrutátorem, Ing. Jana Velebu a MUDr. Radka Bělu ověřovateli zápisu.

HLASOVÁNÍ: 6x ano, 5x nepřítomen – USNESENÍ PŘIJATO

Usnesení 2-29/2018:

Komise schvaluje program 29. zasedání.

HLASOVÁNÍ: 6x ano, 5x nepřítomen – USNESENÍ PŘIJATO

1. Bod č. 1

Jediným bodem programu byly podněty na připomínky MČ Praha 15 k návrhu Územního plánu hl. města Prahy (Metropolitnímu plánu), které byly postupně jednotlivě probírány, a nástupně se komise k nim vyjádřila hlasováním

Usnesení 3-29/2018

HLASOVÁNÍ:

Viz tabulky: připomínky _lokality

                    připomínky _ praha 15

Předběžně byl stanoven termín dalšího zasedání Komise pro územní rozvoj a životní prostředí na
středu 28/6 /2018 od 17:00 hod. Jednání ukončeno v 22:10 SEČ

Příloha: 1. prezenční listina, 2. tabulky

Zapsal: Ing. arch. Vladimír Lavrík

Ověřil: Ing. Jan Veleba, MUDr. Radek Běla

 

Praha, 9/6/2018

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro územní rozvoj a životní prostředí

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 40,73kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Prezenční listina

Velikost souboru: 746,12kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Připomínky - lokality

Velikost souboru: 15,03kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno


Připomínky - Praha 15

Velikost souboru: 13,14kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno