Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Komise bytových
a nebytových prostor
 Předseda:  Mgr. Sylva Nevedomská
 Místopředseda:  Jeroným Havel
 Členové:  Martin Omáčka
   Jaroslav Koláček
   David Hájek
   MUDr. Jana Trková
   Miroslav Rýdl
   Jaromír Dvořák
   Petr Bernat
 Poveřená výkonem
 tajemnice komise:
 Barbora Olivová