Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 31. zasedání Komise bytových a nebytových prostor

P o z v á n k a

na  31. zasedání Komise bytových a nebytových prostor Rady MČ Praha 15,  které

se  koná  dne 10. ledna 2018  od 17,00 hodin

místo konání : zasedací  místnost budovy Úřadu Městské části Praha 15, Boloňská 478/1 , 7. p.


Program jednání:
   1) Jednání ve věci dalšího pronájmu nebytového prostoru – jednotka č. 412/101, Milánská 412, Praha 10
   2) Kontrola zápisu č. 30
   3) Žádost o úpravu smluvních podmínek – nebytový prostor,   Herbenova 738/27, Praha 10
   4) Různé

 

                                                                                                       Mgr. Sylva  N e v e d o m s k á, v.r.
                                                                                                         předsedkyně Komise bytových a     
                                                                                                                  nebytových prostor

Autor článku: oit@praha15.cz Komise bytových a nebytových prostor