Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 32. zasedání Komise bytových a nebytových prostor

P o z v á n k a

na  32. zasedání Komise bytových a nebytových prostor Rady MČ Praha 15,  které


se  koná  dne 7. února 2018  od 17,00 hodin

místo konání: kancelář č. 512, 5. patro, budova Úřadu Městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10


Program jednání:
   1)    Kontrola zápisu č. 31
   2)    Žádost o změnu  nájemce – NP č. 103, Tenisová 981, Praha 10
   3)    Žádost o prodloužení pronájmu bytu – Štěrboholská 430, Herbenova 719, Praha 10
   4)    Žádost o vydání souhlasu s provozem předzahrádky – Veronské n., Praha 10
   5)    Různé

 

                                                                                                     Mgr. Sylva  N e v e d o m s k á, v.r.
                                                                                                     předsedkyně Komise bytových a     
                                                                                                              nebytových prostor

Autor článku: oit@praha15.cz Komise bytových a nebytových prostor