Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 34. zasedání Komise bytových a nebytových prostor

P o z v á n k a

na  34. zasedání Komise bytových a nebytových prostor Rady MČ Praha 15,  které

se  koná  dne 11. dubna  2018  od 17,00 hodin

místo konání: kancelář č. 512, 5. patro, budova Úřadu Městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10


Program jednání:
   1) Kontrola zápisu č. 33
   2) Žádosti  o vydání souhlasu s výměnou bytů  (Veronské n. 597, 590) a (Herbenova 730, Kobylákova 745)
   3) Žádost o prodloužení pronájmu bytu –  Herbenova 721, 723, Milánská  413, Praha 10
   4) Žádost o pronájem bytu ve svěřené správě MČ Praha 15
   5) Různé

 

                                                                                                       Mgr. Sylva  N e v e d o m s k á, v.r.
                                                                                                       předsedkyně Komise bytových a     
                                                                                                                  nebytových prostor

Autor článku: oit@praha15.cz Komise bytových a nebytových prostor