Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Rada MČ Praha 15 - volební období 2014-2018

7členná Rada MČ Praha 15 ve složení:

  • uvolněné funkce: starosta, 1. místostarosta, 4 místostarostové
  • neuvolněná funkce: 1 radní


byla zvolena usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z - 5 až Z - 7, dne 10.11.2014.

Jednací řád Rady MČ Praha 15 najdete zde (PDF, 4.40 MB)

 

Jméno

Funkce a kompetence

Kontakty

Wenzl Milan

starosta

finance, protikorupční opatření, kontrolně-informační útvar,
protipovodňová opatření

281 003 516
Milan.Wenzl@praha15.cz
Bílek Václav

1. místostarosta

oblast ekonomiky, evropské agendy, veřejné zakázky, majetek

281 003 512
Vaclav.Bilek@praha15.cz
Mgr. Kolářová Jitka

místostarostka

školství a volnočasové aktivity
a vnější vztahy, protidrogová prevence, kultura,
informační a komunikační technologie

281 003 414
Jitka.Kolarova@praha15.cz

MUDr. Trková Jana

místostarostka

zdravotnictví, sociální oblast a péče o seniory a občany v nouzi

281 003 416
Jana.Trkova@praha15.cz
PhDr. Pencák Marcel, Ph.D.

místostarosta

územní rozvoj, Hlasatel, internetové stránky, životní prostředí, obnovitelné zdroje a úspory energie, otevřená radnice

281 003 315
601 386 804
Marcel.Pencak@praha15.cz

Ducko Milan místostarosta
doprava, bezpečnost, místní
Agenda 21
281 003 312
Milan.Ducko@praha15.cz
Mgr. Randa Antonín neuvolněný radní randaant@gmail.com