Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Jednací řád Rady MČ Praha 15 byl schválen usnesením Rady MČ Praha 15 č. R-405 ze dne 22.7.2015.

Ke stažení:

Úplné znění jednacího řádu (PDF, 4.40 MB)