Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Termíny jednání v roce 2018

Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15

leden 10.1., 24.1.
únor 7.2., 21.2.
březen 7.3., 21.3.
duben 4.4., 18.4.
květen 2.5., 16.5., 30.5.
červen 13.6., 27.6.
červenec 18.7.
srpen 8.8., 29.8.
září 12.9., 26.9.
říjen 10.10., 24.10.


Jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2018 se budou konat od 10 hodin v zasedací místnosti v 7. p. Úřadu MČ Praha 15 a jsou neveřejná.