Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Termíny jednání ve II. pololetí roku 2016

Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15

červenec 13.7.
srpen 3.8., 24.8.
září 7.9., 21.9.
říjen 5.10., 19.10.
listopad 2.11., 16.11.
prosinec 7.12., 21.12.


Jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2016 se budou konat od 10 hodin v zasedací místnosti v 7. p. Úřadu MČ Praha 15 a jsou neveřejná

 

Termíny jednání v roce 2017

Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15

leden 4.1., 18.1.
únor 1.2., 15.2.
březen 1.3., 15.3., 29.3.
duben 5.4., 19.4.
květen 3.5., 17.5., 31.5.
červen 14.6., 28.6.
červenec 19.7.
srpen 9.8., 30.8.
září 13.9., 27.9.
říjen 11.10., 25.10.
listopad 8.11., 22.11.
prosinec 6.12., 20.12.


Jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2017 se budou konat od 10 hodin v zasedací místnosti v 7. p. Úřadu MČ Praha 15 a jsou neveřejná