Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

15. mimořádné jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 24.7.2017

Přehled usnesení

R-1554 K návrhu na vystavení objednávky na pořízení kontejnerů pro
přepravu a uskladnění mobilních protipovodňových zábran

Obsah usnesení
(PDF, 58 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2017