Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

16. mimořádné jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 13.11.2017

Přehled usnesení

R-1748 Zimní údržba komunikací na území Městské části Prahy 15,
pro období 2017/2018 – plán Technické správy komunikací
hl. m. Prahy

Obsah usnesení
(PDF, 191 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-1751 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky „Dodávka a instalace fitness prvků
– FIT PARK Plískava“
Obsah usnesení
(PDF, 194 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2017