Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

62. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 19.4.2017

Přehled usnesení

R-1376 Vyhodnocení hospodaření s kancelářskými
potřebami za rok 2016

Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(PDF, 1.2 MB)

Důvodová zpráva
(PDF, 93 kB)
R-1377 Uzavření smlouvy se společností TRADE CENTRE
PRAHA a.s., o umístění nereklamních doplňků na
zařízeních veřejného osvětlení na území  Hlavního
města Prahy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha
(PDF, 328 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 77 kB)
R-1378 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. SML-2016-10074 na tisk Hlasatele a dodatku
č. 1 ke Smlouvě o distribuci tisku č. SML-2016-10073
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 3.1 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 1.7 MB)
Příloha č. 3
(PDF, 3.3 MB)
Příloha - smlouva
o dílo

(PDF, 284 kB)
Příloha - smlouva
o distribuci

(PDF, 282 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-1379 K návrhu na zveřejnění záměru na pronájem pozemku
parc. č. 629/17, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 31 kB)
Příloha - návrh
záměru

(PDF, 176 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-1381 „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního
určení“ ******** ***, Praha 10 – ***. *, *** č. ***
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1382 „Nájemní smlouva“ - pronájem nebytového prostoru
č. 112, obj. č. p. 1027/2, ulice Tesaříkova, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1383 Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
– Trhanovské nám. 129, Janovská 486 – Pražská
plynárenská a.s.
Obsah usnesení
(PDF, 40 kB)
 
R-1384 Záměr výpůjčky pozemků parc. č. 2077  a 2078,
vše k. ú. Hostivař (ul. K Obecním hájovnám)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-1385 Záměr pronájmu části chodníku na pozemku parc.
č. 491/41, k. ú.Horní Měcholupy
(lokalita Veronské nám.)
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 195 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1386 Uzavření nové nájemní smlouvy na nebytový prostor
– garážové stání v bytovém komplexu na Veronském
náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1387 K návrhu na revokaci usnesení Rady MČ Praha 15
č. R - 1329 ze dne 15.3.2017 - vyhodnocení výběrového
řízení na pronájem 10 bytů umístěných v bytovém
komplexu Veronské nám. a ulicích Herbenova,
U Továren, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
 
R-1388 K návrhu oprav mobiliáře a kanalizace v „Oddechovém
parku 15“ – hostivařská pláž
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-1389 K vypořádání smluvního závazku společnosti Amada
Praha s.r.o vůči Městské části Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 45 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 191 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2017