Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

72. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 27.9.2017

Přehled usnesení

R-1640 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo SML-2017-10095 „Údržba
dětských hřišť a  oddechových míst na území Prahy 15“

Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Příloha
(PDF, 342 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
R-1641 Rekonstrukce kašny na Veronském náměstí Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 2.2 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 1.6 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-1642 K návrhu „Smlouvy o nájmu bytu“ – byt č. **, ulice
* ******* ***/**, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
 
R-1643 K  návrhu „Nájemní smlouvy“ - pronájem nebytových prostor
– jednotka č. 418/102, č. 419/101, č. 419/102, č. p. 418, 419,
ulice Milánská, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 35 kB)
Příloha
(PDF, 56 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-1644 Žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 23 kB)
R-1645 K návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování fyzické
ostrahy majetku a osob č. SML-2016-10125
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha
(PDF, 297 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-1647 Jmenování členů Pracovní  skupiny pro místní Agendu 21
a Zdravou městskou část Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-1648 Oplocení tenisových kurtů v Boloňské ulici Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 23 kB)
R-1649 Souhlas zřizovatele s prodloužením pronájmu školnického bytu
v ZŠ Praha 10 – Hostivař, Kozinova 1000
Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 21 kB)
R-1650 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce asfaltového hřiště Na Košíku, ul. Chudenická,
Praha 15“
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-1651 K návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky
na adrese  ******** ******* č. p. ***, Praha 10 – Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 35 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-1652 Změna stavby před dokončením u akce „Otevřené oddychové
území Kozinova – Meandry Botiče“
Obsah usnesení
(PDF, 35 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 357 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 350 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 1.4 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 27 kB)
R-1653 Dodatek ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1518/16 na pronájem bytu
č. ***, ******** ***. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-1654 K návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. SML-2016-10379 – generel bezmotorové dopravy
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha
(PDF, 234 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 3.1 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 27 kB)
R-1655 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová
stání v bytovém komplexu na Veronském náměstí 586 – 598 a DZU
Janovská 486, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha
(PDF, 184 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-1656 „K  návrhu na uzavření „Nájemní smlouvy“ - část společných prostor
v zadní  části suterénu bytového domu č. p. 733/11, ulice
Hostišovská, Praha 10 – Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-1657 K návrhu na vypsání zakázky malého rozsahu na zpracování
projektové dokumentace na akci pod názvem
„KC Varta – modernizace“ 
Obsah usnesení
(PDF, 28 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
R-1658 K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími
nájemníky bytů v bytovém komplexu Veronské náměstí
586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha
(PDF, 223 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
R-1659 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2017