Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

2. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 21.11.2018 (R-7, R-19 - R-37, R-39 - R-45)

Přehled usnesení

R-7 K návrhu na udělení souhlasu s přijetím úvěru, jako člena SVJ
Milánská 409, 410 a 411

Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 60 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-19 Zřízení Bezpečnostní rady MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-20 Zřízení Krizového štábu MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-21 Složení povodňové komise MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-22 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha
(PDF, 147 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-23 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.9.2018 Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 2.7 MB)
 
R-24 Rozpočtové provizorium na rok 2019 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-25 Návrh úpravy smluvního vztahu k nebytovým prostorům č. 101
a 103, v objektu Livornská č. p. 429, Praha 10 - změna nájemce
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-26 Návrh úpravy smluvního vztahu k bytu v bytovém domě č. p.
*** v ulici ******** - prodloužení doby nájmu
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-27 Uzavření smluv na zajištění akcí pořádaných MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-28 Souhlas  pronajímatele  bytového prostoru v objektu *********
č. p. ***/**, Praha 10, s umístěním sídla neziskové organizace
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-29 Návrh úpravy smluvních  vztahů v  ubytovacích jednotkách
v ubytovně MČ Praha 15 - prodloužení ubytování
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-30 Návrh programu jednání 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15
dne 19.12.2018
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 181 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-31 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu v domě
********* ***/**, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-32 Revokace usnesení č. R – 11 ze dne 7.11.2018
Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15
do konce  roku 2018
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-33 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. ****/*, k. ú. Hostivař,
(ul. Herbenova)
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 259 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-34 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová
stání v bytovém komplexu na Veronském náměstí 586 – 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Příloha
(PDF, 181 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-35 K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími
nájemníky bytů v bytovém komplexu Veronské náměstí
586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 224 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-36 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 15 č. R - 1838
ze dne 10.1.2018 Zastupování Městské části Praha 15
v územních řízeních
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 182 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-37 Zřízení Likvidační komise MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-39 Zřízení Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-40 K návrhu na vyjádření zájmu MČ Praha 15, s nabytím pozemku
parc. č. 2/2, k. ú. Horní Měcholupy, do vlastnictví hl. m. Prahy
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-41 Návrh harmonogramu jednání RMČ a ZMČ na rok 2019 Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-42 Zřízení Komise pro výběr uchazečů do domu s pečovatelskou
službou
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-43 Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha
(PDF, 71 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-44 K návrhu na zřízení majetkové komise, jako poradního orgánu
Rady MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-45 Vyhrazení místnosti pro činnost klubu členů zastupitelstva
Patnáctka náš domov
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 254 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018