Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

3. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 5.12.2018 (R-46 - R-58, R-60 - R-70)

Přehled usnesení

R-46 Souhlas zřizovatele s přijetím daru příspěvkovou organizací

Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-47 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru příspěvkovou organizací
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-48 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru,
jednotky č. 414/101, Milánská č. p. 414, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 65 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-49 Plán kontrolních činností na rok 2019 Obsah usnesení
(PDF, 43 kB)
Příloha
(PDF, 29 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-50 Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady
ZŠ Hornoměcholupská 873, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-51 K návrhu na směnu části pozemku parc. č. 2423/3 a  2423/19,
vše k. ú. Hostivař (ul. Voznická - Kytínská)

Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.
   
R-52 K návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2423/3, k. ú. Hostivař

Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.
   
R-53 Prodej  částí pozemku parc. č. 2666/1, k. ú. Hostivař (ul. Švehlova) Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 47 kB)
R-54 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě  na pozemku  parc. č. 504/12, k. ú. Hostivař
(ul. Pražská)
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 299 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-55 Příprava pravidel participativního rozpočtu MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-56 K návrhu koncepce koordinace strategických projektů Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha
(PDF, 214 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-57 Zajištění správy víceúčelových sportovních hřišť na území Prahy 15 Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(PDF, 309 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-58 K návrhu na zajištění pravidelné údržby mola na Hostivařské přehradě Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-60 Stavební úpravy vnitřních prostor CSOP Parmská 390
– Dodatek č. 1
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-61 Poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněných členů
zastupitelstva MČ Praha 15 v poměrné části za rok 2018
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-62 K návrhu na revokaci usnesení Rady MČ Praha 15 č. R – 44,
ze dne 21. 11. 2018 - zřízení majetkové komise
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-63 K návrhu na prodej služebních motorových vozidel Obsah usnesení
(PDF, 41 kB)
Příloha
(PDF, 144 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-64 Souhlas zřizovatele MŠ Boloňská s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem bytu, Boloňská 313, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-65 Stanovení peněžitých darů pro členy JSDH  Horní Měcholupy
za 2. pololetí roku 2018
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 255 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-66 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová
stání v bytovém komplexu na Veronském náměstí 586 – 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 178 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-67 Výstavba hokejbalového hřiště – Dodatek č. 1 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-68 Smlouva o zajištění podpory provozu počítačového systému
GINIS MC15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-69 K  návrhu na vyhodnocení záměru přímého prodeje souboru
nemovitých věcí areálu č. p. 822 na pozemcích parc. č. 1680/2,
1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22, 1680/23 a 1680/36,
vše k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha
(PDF, 25 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-70 Doplněný návrh programu 2. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 15 dne  19.12.2018
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha
(PDF, 181 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 204 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018