Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

79. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 10.1.2018 (R-1817, R-1831 - R-1840, R-1842 - R-1850, R-1852)

Přehled usnesení

R-1817 Bytový dům Plískava

Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1831 K návrhu na realizaci záměru zřízení kluziště
s celoročním využitím
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1832 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-1833 Navýšení odměny členům okrskových volebních komisí pro volbu
prezidenta  republiky konané ve dnech 12.1. - 13.1.2018
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 299 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-1834 Návrh programu jednání 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15
dne 31.1.2018
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha
(PDF, 189 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-1835 K návrhu na uzavření nové nájemní smlouvy na nebytový prostor
– garážové stání v bytovém komplexu na Veronském náměstí
586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1836 K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími nájemníky
bytů v bytovém komplexu Veronské náměstí 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 219 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-1837 Žádost o uzavření splátkové dohody – byt č. *** v domě
č. p. ***, ******** ***., k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-1838 Zrušení usnesení Rady městské části Praha 15 č. R - 98 ze dne
21.1.2015. Zastupování Městské části Praha 15 v územních řízeních
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 35 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-1839 Stanovisko MČ Praha 15 jako účastníka územního řízení na stavbu
„Novostavba BD Hornoměcholupská“ v k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 247 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 2.2 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 1.1 MB)
Příloha č. 3
(PDF, 756 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 50 kB)
R-1840 Zpráva o obsahu stížností a petic ve věcech veřejného nebo jiného
společenského zájmu podaných orgánům MČ Praha 15
za II. pololetí 2017
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1842 Návrh na vypracování Protikorupční strategie Městské části Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 22 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 43 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 1.1 MB)
Příloha č. 4
(PDF, 39 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-1843 K výběru administrátora veřejné zakázky na  údržbu a úklid zeleně
v  období 2019-2021
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1844 K výběru administrátora veřejné zakázky na zimní a letní údržbu
komunikací, chodníků, cest v zeleni, přístupových cest, ramp
a komunikační zeleně v období 2019 až 2021
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1845 K návrhu na revokaci usnesení Rady MČ Praha 15 č. R – 1677 ze dne
11.10.2017. Schválení organizační struktury a plánu činnosti místní
Agendy 21 v roce 2017 a 2018
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 36 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 53 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 200 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-1846 K návrhu na změnu záměru využití objektu Gercenova č. p. 911,
k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(PDF, 302 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-1847 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
příspěvkovou organizací
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1848 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
příspěvkovou organizací
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1849 K návrhu na ukončení Smlouvy o zajištění  údržby, úklidu a provozu v areálu SA Turínská Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 230 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-1850 Stanovisko k návrhu zadání změny Z 3120/11 vlny 11 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 685 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 3.3 MB)
Příloha č. 3
(PDF, 201 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-1852 Zrušení usnesení č. R – 1825 ze dne 20.12.2017
Vypořádání práv a povinností k bytu č. *, Hostišovská ***
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018