Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

80. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 24.1.2018 (R-1347, R-1851, R-1853 - R-1869)

Přehled usnesení

R-1347 Změna v obsazení funkcí v Komisi pro informační systém

Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1851 Schválení vnitřních předpisů Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1853 K návrhu na vydání souhlasu vlastníka s umístěním sídla a provozovny
– nebytový prostor č.104, ulice Tenisová č. p. 981/10, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
R-1854 K návrhu „Dohody o ukončení nájmu“ - byt č. ***, objekt *, ******** ***,
Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-1855 K návrhu na revokaci části usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 1775
ze dne 6.12.2017. Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního
určení“ ******** ***, Praha 10 – obj. * – byty č. ***, č. ***, č. ***.*
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-1856 Zpráva o plnění kontrolní činnosti za II. pololetí 2017 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 72 kB)
R-1857 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1818/132, 1818/137, 1818/142,
1818/146, 1818/147, 1818/171, 1818/342 a 1818/369,
vše k. ú. Hostivař (ul. Doupovská)
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 2.7 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1858 Uzavření smlouvy o poskytnutí daru Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-1859 K návrhu na vypsání VZMR „Sběr, svoz a využívání komunálního
bioodpadu a komunálního objemného odpadu od obyvatel
MČ Praha 15 s využitím velkoobjemových kontejnerů na území
MČ Praha 15 od 01.04.2018 do 31.12.2019“
Obsah usnesení
(PDF, 62 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 489 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 159 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-1860 K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími
nájemníky bytů v bytovém komplexu Veronské náměstí 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 220 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-1861 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová
stání v bytovém komplexu na Veronském náměstí 586 – 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 178 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1862 K návrhu „Úpravy smluvních vztahů v bytech v bytových domech
svěřených do správy MČ Praha 15“ – prodloužení pronájmů bytů
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1863 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a uzavření nové nájemní smlouvy
na pronájem bytu v bytovém komplexu na Veronském náměstí
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-1864 Návrh záměru prodeje vybraných volných bytových jednotek Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha
(TIF, 68 kB)
Příloha č. 1
(TIF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 48 kB)
R-1865 K návrhu na ukončení nájemní smlouvy na garážové stání č. 300
v bytovém komplexu na Veronském nám. 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
 
R-1866 Záměr pronájmu nebytových prostor – garážových stání v bytovém
komplexu Veronské nám. 586-598, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 139 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1867 Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NAN/58/01/018746/2010
na nebytový prostor – garážové stání  v bytových domech na
Veronském náměstí 586 - 598, k.ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1868 K návrhu na vyřešení smluvního vztahu k nebytovému prostoru
č. 73800101, ulice Herbenova č. p. 738/27, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-1869 Souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Křimická do projektu v rámci
Národního programu Životní prostředí
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018