Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

81. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 7.2.2018 (R-1870 - R-1883, R-1885, R-1886)

Přehled usnesení

R-1870 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky „Vybudování kluziště, včetně dodávky a instalace
– ZŠ Veronské náměstí“

Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(PDF, 300 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-1871 Statut oficiálních profilů Městské části Praha 15 na sociálních sítích Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha
(PDF, 186 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-1872 Zrušení usnesení č. R – 52 ze 17.12.2014
Statut Hlasatele, zpravodaje Městské části Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha
(PDF, 188 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-1873 Komunikační strategie MČ Praha 15 pro rok 2018 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha
(PDF, 148 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1874 K návrhu „Dohody o ukončení nájmu“  –  nebytový prostor č. 101.0,
Milánská 411, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
 
R-1875 Podmínky inzertní spolupráce s SNOWDROP INVEST, s.r.o. Obsah usnesení
(PDF, 41 kB)
Příloha
(PDF, 157 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1876 Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R – 1846 ze dne
10.1.2018. K návrhu na změnu záměru využití objektu Gercenova
č. p. 911, k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1877 Souhlas  zřizovatele se zapojením MŠ Trhanovské náměstí
do projektu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR
– Modernizace zařízení a vybavení  pražských škol II.
(výzva č. 37 OP PPR)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1878 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2742/50, k. ú. Hostivař
(ul. Gercenova)
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 326 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-1879 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1818/170, k. ú. Hostivař
(ul. Doupovská)
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(PDF, 296 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-1880 Instalace osobního výtahu – Veronské náměstí č. p. 596,
10900 Praha 15 – Dodatek č. 1
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1881 K návrhu na uzavření dodatku ke „Smlouvě o nájmu nebytového
prostoru“ v bytovém komplexu Veronské náměstí č. p. 595,
označeného č. 1 – MŠ Človíček
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 390 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1882 K návrhu na revokaci usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 1813
ze dne 20.12.2017 - zpracování projektové dokumentace
na zřízení služebny MP hl. m. Prahy
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-1883 K záměru tajemníka Úřadu městské části Praha 15 jmenovat
svého zástupce
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1885 K výsledkům „studie proveditelnosti“ energetické rekonstrukce
budovy radnice MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 48 kB)
R-1886 Vyhodnocení  výběrového  řízení na  pronájem  5 bytů
umístěných v bytovém  komplexu Veronské nám.,
Hostišovská ul., Štěrboholská ul. Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 46 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018