Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

85. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 4.4.2018 (R-1975 - R-1992)

Přehled usnesení

R-1975 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci
ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Boloňská 313

Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1976 Doplnění informačních vitrín v MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 1.5 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 70 kB)
Příloha č. 3 - 9
(PDF, 3 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1977 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory
– garážová stání v bytovém komplexu na Veronském náměstí
586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 178 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1978 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku před objektem
Veronské náměstí 592, k. ú. Horní Měcholupy
– restaurační předzahrádka
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1979 Výkon Autorského dozoru na akci „Zastřešení teras domu
s pečovatelskou službou“
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1980 Výkon technického dozoru na akci „ZŠ Nad Přehradou
– zateplení fasády,  dokončení výměny oken“
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-1981 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky „Bytový dům Plískava“ Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 359 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-1982 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 900
o výměře 17,9 m² na adrese Veronské náměstí 594,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1983 Žádost o uzavření splátkové dohody – byt č. ***
v domě č. p. ***, ******** ***., k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-1984 Připomínky MČ Praha 15 k návrhu změny Z 2832/00
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 1.9 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 255 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 50 kB)
R-1985 Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NAN/58/01/009606/2006
na nebytový prostor – garážové stání  v bytových domech
na Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 
R-1986 K návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
na služby „Zabezpečení tiskařských služeb“ zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-1987 Vyřazení nepoužitelného hmotného a nehmotného majetku
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-1988 K návrhu „Úpravy smluvních vztahů v bytech v bytových domech
svěřených do správy MČ Praha 15“ - prodloužení pronájmů bytů
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 239 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1989 K návrhu na realizaci investiční akce s názvem „MŠ Libkovská
- nástavba“
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-1990 K návrhu na vyjádření podpory zřízení školského zařízení pro
děti, mládež a dospělé v NP na Veronském náměstím
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-1991 Projektová dokumentace - obnova  chodníků v MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha
(PDF, 129 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-1992 Příprava akcí pořádaných Městskou částí Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018