Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

87. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 2.5.2018 (R-2019 - R-2023, R-2025 - R2045)

Přehled usnesení

R-2019 Udělení Čestného občanství panu Antonínu Švehlovi
- in memoriam

Obsah usnesení
(PDF, 43 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 72 kB)
R-2020 Kronika Městské části Praha 15 - za rok 2017 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 208 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 137 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 47 kB)
R-2021 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci
ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 10,
Veronské náměstí 391
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2022 Návrh na účetní odpis pohledávek ve výši 7.077,- Kč Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-2023 Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení
********  ***, Praha 10 – obj. * – byt č. *** a obj. * – byty
č. *** a č. ***
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2025 Schválení Darovací smlouvy na vybavení piknikového místa
v ul. Chudenická
Obsah usnesení
(PDF, 38 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 644 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 968 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-2026 Ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ochraně informací
a osobních údajů ve smlouvách uzavíraných Městskou
částí Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 184 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2027 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky
„MŠ Libkovská-nástavba“
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2028 DPS Janovská 486, Praha 10, zastřešení severní terasy
- Dodatek č. 1
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2029 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem garážového
stání č. *** v komplexu pod bytovými domy č. p. 586-598,
Veronské nám, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2030 Vydání souhlasu vlastníka jednotky - nebytového prostoru
č. 411/102, ulice Milánská, č. p. 411, Praha 10 s umístěním
sídla společnosti
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2031 K návrhu „Dohody o ukončení nájmu bytu“ - byt č. *,
ulice *********** č. p. ***/**,  Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-2032 Návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva a počtu volebních
obvodů pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 15 na volební
období 2018 - 2022
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 48 kB)
R-2033 Dohody o ukončení nájemních smluv a uzavření nových
nájemních smluv na pronájem bytů v bytovém komplexu
na Veronském náměstí
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2034 K návrhu na vypsání zakázky malého rozsahu s názvem
„Stavební úpravy vnitřních prostor Parmská 390“
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2035 K návrhu na pověření jednat jménem městské části o realizaci
projektu „Úpravy koryta vodního toku Botič“

Na žádost předkladatele bylo jednání k tomuto bodu
přerušeno.
   
R-2036 Dodatek k Licenční smlouvě a dodatek ke Smlouvě o technické
podpoře Triada
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-2037 Uzavření smlouvy na zajištění akcí pořádaných MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2038 Vydání souhlasu vlastníka nemovitosti č. p. 981, ulice Tenisová,
Praha 10 Hostivař, s umístěním sídla společnosti
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2039 K návrhu Dohody o ukončení pronájmu bytu č. *, *********  ***/**
a bytu č. *, ********** ***/*, Praha 10 a uzavření nových nájemních
smluv
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-2040 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2291, k. ú. Hostivař
(ul. U Břehu, Praha 10)
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 22 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2041 Smlouva o nájmu části pozemku, parc. č. 1048/1, k. ú. Hostivař
(ul. Herbenova)
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 221 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2042 Žádost o udělení souhlasu s podnájmem - nebytové prostory
č. 901, Veronské náměstí 586 a 587, Praha 10 - Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2043 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová
stání v bytovém komplexu na Veronském náměstí 586 – 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 178 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2044 K návrhu na uzavření nové nájemní smlouvy se stávajícím
nájemníkem bytu  v bytovém komplexu Veronské náměstí
586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-2045 Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MC Praha 15
a TSK hl. m. Prahy  – vyhrazené  parkování pro
MŠ Trhanovské nám.

Na žádost předkladatele bylo jednání k tomuto bodu
přerušeno.
   

Přehled usnesení najdete zde (DOCX, 106 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018