Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbory Zastupitelstva MČ Praha 15

Výbor finanční  předseda:  Miroslav Nauč
 místopředseda:  Bc. Jan Veleba
 členové:  David Hájek
   Ing. Pavel Klega
   Bc. Filip Meluzín, MBA
   Ing. Petr Neumann
   Ing. Karel Strnad
 tajemnice:  Mgr. Zuzana Herčíková
 tel: 281 003 510
 email: Zuzana.Hercikova@praha15.cz

 

Výbor kontrolní  předseda:  Karel Pavlíček
 místopředseda:  Mgr. Martin Rezek, LL.B.
 členové:  Petr Bernat
   Doc. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
   Mgr. Petra Šikýřová
   Michal Frauenterka
   RNDr. Vladimír Dragan, CSc.
 tajemník:  Ing. Michal Procházka
 tel.: 281 003 266
 email: Michal.Prochazka@Praha15.cz

 

Výbor pro sociální oblast
a zdravotnictví
 předsedkyně:  PaedDr. Jana Vachulová
 členové:  Mgr. et Bc. Olga Kubečková
   Bc. Kateřina Táflová
   MUDr. Jana Trková
   MUDr. Ibrahim Issa
   Petra Staňková
   Pavel Pešek
 tajemnice:  Helena Akrmanová
 tel.: 281 003 149
 email: Helena.Akrmanova@praha15.cz

 

Výbor pro školství, výchovu,
vzdělávání a kulturu
 předsedkyně:  PhDr. Marcela Štiková
 členové:  Mgr. Sylva Nevedomská
   doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
   Mgr. Michaela Randová
   David Hájek
   Lucie Prinzová
   Bc. Jitka Kolářová
 tajemnice:  MUDr. Lenka Venzarová
 tel.: 281 003 525
 email: Lenka.Venzarova@praha15.cz

 

Výbor volnočasových aktivit
a vnějších vztahů
 předseda:  Ing. Karel Strnad
 členové:  Bc. Jitka Kolářová
   Mgr. Antonín Randa
   Pavel Pešek
   Lucie Prinzová
   Mgr. Petra Šikýřová
   Miroslav Hynšt
 tajemnice:  Jaroslava Šimonová
 tel.: 281 003 518
 email: Jaroslava.Simonova@praha15.cz

 

Výbor dopravy
a bezpečnosti
 předseda:  Bc. Filip Meluzín, MBA
 členové:  Miroslav Nauč
   Milan Ducko
   Ing. arch Igor Filipovič
   Ing. Petr Neumann
   Jan Beran
   Jiří Polomis
 tajemník:  Zdeněk Havel
 tel.: 281 003 610
 email: Zdenek.Havel@praha15.cz

 

 

Zrušené výbory:

 

Výbor pro vzdělávání
a sociální oblast
 předseda:  PaedDr. Jana Vachulová
 členové:  Mgr. et Bc. Olga Kubečková
   Kateřina Táflová
   MUDr. Jana Trková
   doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
   Lucie Prinzová
   PhDr. Marcela Štiková
 tajemnice:  MUDr. Lenka Venzarová
 tel.: 281 003 525
 email: Lenka.Venzarova@praha15.cz

 

Výbor byl usnesením č. Z-68 ze dne 23.9.2015 zrušen resp. rozdělen na dva samostatné výbory: Výbor pro školství, výchovu, vzdělávání a kulturu a Výbor pro sociální oblast a zdravotnictví