Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor dopravy
a bezpečnosti
 předseda:  Bc. Filip Meluzín, MBA
 členové:  Miroslav Nauč
   Milan Ducko
   Ing. arch Igor Filipovič
   Ing. Petr Neumann
   Jan Beran
   Jiří Polomis
 tajemník:  Zdeněk Havel
 tel.: 281 003 610
 email: Zdenek.Havel@praha15.cz

 

Jednací řád Výboru dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15

Jednací řád schválený Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z-116 ze dne 11.5.2016 najdete zde (PDF, 42 kB).