Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 28. jednání Výboru dopravy a bezpečnosti

Vážená paní, vážený pane

Dovoluji si Vás tímto pozvat

na 28. jednání
Výboru dopravy a bezpečnosti
Zastupitelstva Městské části Praha 15.

Jednání se uskuteční
dne :  18.4. 2018 ( středa )   od:  16,30 hod.

v budově ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, VI. patro, kanc.č.  609

                                     
                                             
Program jednání :

1/ Schválení zápisu z  27. jednání Výboru dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15
    a schválení programu 28. jednání.

2/ Studie proveditelnosti rozšíření parkovacích stání na území MČ Praha 15 – p. Ducko
    ( připomínky ke studii, plán přípravy a realizace ).

3/ Akce BESIP ( rozpracovanost přípravy jednotlivých akcí ).

4/ Diskuze.

5/ Různé.


  Bc. Filip Meluzín  - předseda Výboru dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha 15

  Za správnost :   Zdeněk Havel – tajemník VDB

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a bezpečnosti